Home Từ đúng từ sai organism, body, the system, constitution, organization

organism, body, the system, constitution, organization

Thực tế, rất nhiều người học tiếng Anh khó phân biệt organism, body, the system, constitution, organization. Dưới đây, Công ty dịch công chứng Phú Ngọc Việt đưa ra các ví dụ thực tế, cùng với những kết luận hưu ích, xúc tích giúp họ tránh những sai lầm, từ đó dùng đúng,  chính xác những từ dễ gây nhầm lẫn này. Công ty dịch thuật Phú Ngọc Việt khuyên học viên hãy dùng tài liệu  này cùng với các từ điển Anh-Anh khác như Oxford, Cambridge sẽ là hành trang không thể thiếu cho những ai muốn nắm vững cách dùng từ tiếng Anh cho dù ở bất kỳ tình huống nào.

> Dịch tiếng Đức > Dịch tiếng Nhật > Dịch tiếng Hàn

Phân biệt cách dùng organism, body, the system, constitution, organization

–      There’s a limit to the amount of abuse the human body can take.

Số lượng lạm dụng cơ thể con người là có giới hạn.

(Không dùng *organism*)

–      Too much sugar is simply bad for the system.

Dùng quá nhiều đường rõ rang là có hại cho cơ thể.

(Không dùng *the organism*)

(= the way the body works: cách thức vận hành của cơ thể)

–      You need a terrific constitution to be able to walk 40 miles in a day.

Anh cần có thể lực tốt để có thể đi bộ 40 dặmn mộtg ngày.

(Không dùng *body*, *system*, *organism*)

(= the condition of the body: tình trạng cơ thể, ta có thể nói weak/strong constitution: thể lực kém/tốt)

–      Plankton is made up of billions of tiny organ­isms.

Plankton đã liệt kê được hàng tỉ loại sinh vật nhỏ bé.

(- living creatures: sinh vật sống)

–      As one of the biggest Japanese companies, Toyota is a huge organization.

Là một trong số những công ty lớn nhất của Nhật bản, Toyota là một tổ chức rất lớn.

(= a group of people with a shared purpose: một nhóm người có mục đích chung)

Nếu thấy hữu ích, hãy đánh giá SAO (thang điểm 1-10) cho bài viết này và giới thiệu cho các bạn khác cùng học với https://hoctienganhpnvt.com vì chúng tôi đang cập nhật hàng ngày để ngày càng phong phú thêm kho tài liệu này.

3/5 - (200 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *