Home Sở lao động, Cục - Phòng XNC Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tỉnh Khánh Hòa

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tỉnh Khánh Hòa

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tỉnh Khánh Hòa là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Khánh Hòa và Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan này sẽ giải quyết thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động, xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Giải pháp chắc chắn sở hữu giấy phép lao động tại Khánh Hòa

Gia hạn giấy phép lao động

nơi cấp giấy phép lao động tại khánh hòa

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ngoài Khu kinh tế, công nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa có tên tiếng Anh là Khanh Hoa Department of Labors, War Invalids and Social Affairs. Cơ quan này thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quản lý, sẽ trực tiếp giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động của người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức ngoài sự quản lý của khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa.

Thông tin liên hệ với Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội Tỉnh Khánh Hòa

– Địa chỉ: Khu liên cơ II, số 04 đường Phan Chu Trinh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

– Điện thoại: 058.3822704

– Fax: 058.3811505

– Email: sldtbxh@khanhhoa.gov.vn

– Website: http://sldtbxh.khanhhoa.gov.vn/

Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa, nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong Khu Kinh tế, Công nghiệp

Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa là cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp; thực hiện nhiệm vụ giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu kinh tế Vân Phong và khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa.

Hãy liên hệ với Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa – Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong khu kinh tế Vân Phong và công nghiệp tỉnh Khánh Hòa. Dưới đây là thông tin liên hệ với cơ quan này:

– Địa chỉ: 06 Lê Thành Phương – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

– Điện thoại: 02583.560.494 | Fax: 02583.560.494

– Email: bqlvp@khanhhoa.gov.vn

– Website: https://vanphong.khanhhoa.gov.vn/

02 nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tỉnh Khánh Hòa trên đây có thể thay đổi thông tin liên hệ do hoàn cảnh thay đổi. Do đó, các bạn hãy liên hệ để xác minh thông tin với cơ quan này trước khi đến giao dịch, làm việc. Như vậy, các bạn sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức và cả chi phí nữa.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *