Home Sở lao động, Cục - Phòng XNC Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tại Ninh Thuận

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tại Ninh Thuận

Nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tại Ninh Thuận là Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Thuận và Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Mỗi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, cấp mới, cấp lại, gia hạn, xin miễn giấy phép lao động ở phạm vi khác nhau. Cùng cập nhật địa chỉ, thông tin liên hệ của 2 cơ quan này nhé.

Dịch vụ làm giấy phép lao động

Gia hạn giấy phép lao động

Nơi cấp giấy phép lao động tại Ninh Thuận

Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận, nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong Khu Công nghiệp

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận được thành lập ngày 7/6/2007, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, có vai trò quản lý các hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Dưới đây là địa chỉ liên hệ với Ban Quản lý các khu Công nghiệp tỉnh Ninh Thuận – nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động trong khu công nghiệp:

– Địa chỉ: Số 59 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

– Điện thoại: 0259.2212708 – 0259.2212709 – 0259.3922046;

– Fax: 0259.3922046;

– Email: bqlkcn.nt@gmail.com;

– Website: http://www.ninhthuan.gov.vn/

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận, nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ngoài Khu Công nghiệp

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Thuận (Ninh Thuan Department of Labors, War Invalids and Social Affairs), là cơ quan tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài, cấp mới, cấp lại, gia hạn, xin miễn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc ngoài khu công nghiệp trên địa bàn của tỉnh Ninh Thuận.

Bên cạnh lĩnh vực quản lý lao động nước ngoài, cơ quan này còn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: Việc làm; dạy nghề; lao động; tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

Địa chỉ liên hệ của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Ninh Thuận – nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động ngoài khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận như sau:

– Địa chỉ: Đường 16 tháng 4, Thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

– Điện thoại: 068.3822941 – Fax: 068.3825608

– Email: soldtbxh@ninhthuan.gov.vn

– Website: soldtbxh.ninhthuan.gov.vn

Các bạn muốn tìm hiểu thêm về các cơ quan này hãy truy cập vào trang website trên đây của 2 nơi giải quyết thủ tục làm giấy phép lao động tại Ninh Thuận. Dĩ nhiên mỗi thời điểm các thông tin liên hệ với 2 cơ quan này sẽ thay đổi theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể. Do đó, hãy gọi trước đến các cơ quan này để xác minh thông tin trước khi đến nơi cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Ninh Thuận.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *