Home Kiến thức khác Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN Nơi cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Long

Nơi cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Long

Nơi cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Long là Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long và Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long. Các doanh nghiệp, muốn thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài để họ được hợp pháp làm việc trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì cần tìm hiểu về 2 cơ quan này.

nơi cấp giấy phép lao động ở vĩnh long

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long là nơi cấp giấy phép lao động ngoài Khu Công nghiệp

Nơi cấp giấy phép lao động ngoài Khu Công nghiệp tỉnh Vĩnh Long là Sở Lao động Thương binh và Xã hội Vĩnh Long (Vinh Long Department of Labours, War Invalids and Social Affairs).

Theo quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 21/4/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh Vĩnh Long thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Dưới đây là địa chỉ liên hệ cụ thể của Sở Lao động Thương binh và xã hội Vĩnh Long:

Địa chỉ: Số 42 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại : 0270 3823368

Fax : 0270 3825373

Email : slaodong@vinhlong.gov.vn

Website: https://sldtbxh.vinhlong.gov.vn/

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long

Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long được thành lập ngày 09 tháng 08 năm 1999, là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, có chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là nơi tiếp nhận và giải quyết thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Thông tin liên hệ với Ban quản lý các Khu Công nghiệp Vĩnh Long như sau:

Địa chỉ: 85 Trưng Nữ Vương, TX.Vĩnh Long, Vĩnh Long

Điện thoại: (070)3834800

Fax: (070)3820972

Email: vinhlongiz@hcm.vnn.vn

Website: http://portal.vinhlong.gov.vn/portal/wpbqlkcn/bqlkcn/page/index.cpx

Trên đây là phần giới thiệu ngắn gọn về nơi cấp giấy phép lao động ở Vĩnh Long. Nếu các bạn muốn tìn hiểu thêm về 2 cơ quan này, hãy truy cập vào trang website. Trường hợp các bạn muốn tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục làm giấy phép lao động nhanh chóng và hiệu quả thì hãy gọi PNVT – công ty cung cấp dịch vụ, thủ tục hành hành dành cho người nước ngoài chuyên nghiệp ở Việt Nam.

4/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *