Home Kiến thức khác Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN Nơi cấp giấy phép lao động ở Đắk Lắk

Nơi cấp giấy phép lao động ở Đắk Lắk

Nơi cấp giấy phép lao động ở Đắk Lắk là Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk. Do đó, nếu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì tiến hành thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động hoặc xin giấy xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại 2 cơ quan này, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Dịch vụ làm giấy phép lao động tại Đắk Lắk

Bệnh viện khám sức khỏe giấy phép lao động tại Đắk Lắk

nơi cấp giấy phép lao động ở đắk lắk

Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đắk Lắk là nơi cấp giấy phép lao động ngoài Khu Công nghiệp

Nơi cấp giấy phép lao động ngoài Khu Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk là Sở Lao động Thương binh và Xã hội Đắk Lắk (Dak Lak Department of Labours, War Invalids and Social Affairs). Các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở gồm: Lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội…

Dưới đây là địa chỉ liên hệ cụ thể của Sở Lao động Thương binh và xã hội Đắk Lắk:

Địa chỉ: 23 Trường Chinh – Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk;

Điện thoại: 0262.3950.337

Số Fax: 0262. 3950.340

Website: http://sldtbxh.daklak.gov.vn/

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk là nơi cấp giấy phép lao động trong Khu Công nghiệp

Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Lắk là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp;

Địa chỉ liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Lắk như sau:

Địa chỉ: 07 Trường Chinh, TP Buôn Ma Thuột.

Điện thoại: 02623.841.789

Email: banbientapkcn@gmail.com

Website: http://bqlkcndaklak.gov.vn/

Tùy theo từng trường hợp, các bạn đến 1 trong 2 nơi cấp giấy phép lao động ở Đắk Lắk trên đây để thực hiện thủ tục báo cáo giải về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa dáp ứng được; Và tiến hành xin cấp mới, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *