Home Thuật ngữ sưu tầm Issued pursuant to CHXIV, State of Sept. 19, 1978, 1 Stat. 68-69; 22 USC 2657; 22USC 2651a; 5 USA 301; 28 USC 1733 et. Seq.; 8 USA 1443(f); RULE 44 Federal Rules of Civil Procedure là gì?

Issued pursuant to CHXIV, State of Sept. 19, 1978, 1 Stat. 68-69; 22 USC 2657; 22USC 2651a; 5 USA 301; 28 USC 1733 et. Seq.; 8 USA 1443(f); RULE 44 Federal Rules of Civil Procedure là gì?

Issued pursuant to CHXIV, State of Sept. 19, 1978, 1 Stat. 68-69; 22 USC 2657; 22USC 2651a; 5 USA 301; 28 USC 1733 et. Seq.; 8 USA 1443(f); RULE 44 Federal Rules of Civil Procedure là gì? Tuy phần tham chiếu này thường không được dịch vì toàn là từ viết tắt, trích dẫn theo Bộ luật của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Chúng ta cùng tìm hiểu. Xem chữ khung đỏ.

Issued pursuant to CHXIV, State of Sept. 19, 1978, 1 Stat. 68-69; 22 USC 2657; 22USC 2651a; 5 USA 301; 28 USC 1733 et. Seq.; 8 USA 1443(f); RULE 44 Federal Rules of Civil Procedure là gì?

Issued pursuant to CHXIV, State of Sept. 19, 1978, 1 Stat. 68-69; 22 USC 2657; 22USC 2651a; 5 USA 301; 28 USC 1733 et. Seq.; 8 USA 1443(f); RULE 44 Federal Rules of Civil Procedure là gì?

Để biết những từ viết tắt này, chúng ta cần “giải mã”, xem viết tắt của những từ nào, chúng ta cùng vào cuộc:

CHXIV, State of Sept. 15, 1789, 1 Stat. 68-69

= Chapter 14, Department of State established on September 15, 1789, Statute Book 1, section 68-69.

CHXIV – chapter XIV (Chapter 14)

USC – United States Code : Bộ luật Hoa Kỳ

Vậy, Issued pursuant to CHXIV, State of Sept. 19, 1978, 1 Stat. 68-69; 22 USC 2657; 22USC 2651a; 5 USA 301; 28 USC 1733 et. Seq.; 8 USA 1443(f); RULE 44 Federal Rules of Civil Procedure, tạm dịch là:

Cấp theo chương 14, Bộ ngoại giao, lập ngày 15/09/1978, Quyển hiến chương 1, Mục 68-69; Tiêu đề 22 Bộ luật Hoa Kỳ 2657; Tiêu đề 22 Bộ luật Hoa Kỳ 2651a; Tiêu đề 5 Bộ luật Hoa Kỳ 301; Tiêu đề 28 Bộ luật Hoa Kỳ 1733…Tiêu đề 8 Bộ luật Hoa Kỳ 1443(f); QUY TẮT 44 của Quy tắc tố dụng dân dự liên bang.

Xem toàn văn kiện tại đây:

[pdfviewer]https://hoctienganhpnvt.com/wp-content/uploads/2021/02/issued-pursuant-to-chxiv-state-of-sept-19-1978-1-stat-68-69-22-usc-2657-22usc-2651a-5-usa-301-28-usc-1733-et-seq-8-usa-1443f-rule-44-federal-rules-of-civil-procedure-la-gi.pdf[/pdfviewer]

hoặc click tại đây nếu không xem được.

5/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *