Home Kiến thức khác Sở LĐTBXH + Ban quản lý KKT, KCN Địa chỉ Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

Địa chỉ Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận là là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp. Cơ quan này thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 11/6/2019.

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại việt nam

Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

ban quản lý các khu công nghiệp bình thuận

Sự hình thành và phát triển của Ban Quản các khu công nghiệp Bình Thuận

Nhận thấy việc hình thành phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung nhằm tạo ra địa bàn thuận lợi cho việc xây dựng phát triển các cơ sở công nghiệp trên địa bàn của tỉnh, năm 1996 Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận đã có chủ trương chuẩn bị tốt mọi điều kiện để xây dựng trước 1 khu công nghiệp Phan Thiết. Sau hơn 2 năm chuẩn bị, ngày 11.9.1998 Khu Công nghiệp Phan Thiết –tỉnh Bình Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án đầu tư và cho phép thành lập tại Quyết định số 827/QĐ-TTg do Công ty Vật liệu xây dựng và Khoáng sản Bình Thuận làm chủ đầu tư. Ngày 24.5.1999 Khu Công nghiệp Phan Thiết chính thức được khởi công xây dựng và đi vào hoạt động. Tiếp đó ngày 1/10/1999 Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận cũng chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định số 164/1999/QĐ/TTg ngày 9/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện chức năng quản lý trực tiếp các khu công nghiệp của tỉnh theo cơ chế “một cửa, tại chỗ”.

Địa chỉ liên hệ với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

Địa chỉ liên hệ với Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận như sau:

Địa chỉ: Số 337 Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận.

Điện thoại: (0252) 3821243 / (0252)3830834

Fax: (0252) 3821243

Email: bqlkcn@binhthuan.gov.vn

Website: https://bqlkcn.binhthuan.gov.vn/

Chức năng, nhiệm vụ của văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

1. Chức năng của văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Ban đối với lĩnh vực hành chính, tổng hợp, tổ chức – cán bộ, tài chính, cải cách hành chính, quản trị văn phòng, công nghệ thông tin, an ninh trật tự, an toàn cơ quan.

2. Nhiệm vụ của văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Thuận

a) Công tác tổng hợp: Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban; giúp lãnh đạo Ban chỉ đạo, điều hành đảm bảo tính thống nhất và liên tục trong mọi hoạt động. Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, các cơ quan liên quan thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; tổng hợp tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh;

b) Công tác thông tin và quản trị trang Web của Ban: đảm bảo mạng nội bộ của Ban hoạt động liên tục, thông suốt; quản lý, điều hành trang Web của Ban đảm bảo hiệu quả, cập nhật thông tin kịp thời, chính xác;

c) Công tác văn thư lưu trữ: quản lý lưu trữ công văn, tài liệu đảm bảo bí mật, an toàn, chính xác. Chịu trách nhiệm trong việc phát hành các văn bản thuộc thẩm quyền quản lý và xử lý của Ban. Quản lý và sử dụng các con dấu, cấp giấy giới thiệu, phát hành công văn, các giấy phép và các chứng thư hành chính;

d) Thực hiện các công tác hành chính, quản trị, tổ chức, tiền lương, mua sắm thiết bị cơ quan. Quản lý điều hành, theo dõi hướng dẫn việc sử dụng tài sản và phương tiện, trang thiết bị phục vụ các hoạt động của Ban và các Phòng chuyên môn theo đúng quy định;

đ) Lập dự toán, quyết toán kinh phí hoạt động hàng năm của cơ quan, theo dõi và thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của CB-CC, thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chi tiêu đúng chế độ tài chính;

e) Trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác tổ chức – cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch, xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cho CBCC; theo dõi diễn biến tiền lương và đề nghị nâng bậc lương theo đúng chế độ;

f) Chỉ đạo công tác bảo vệ giữ gìn an ninh trật tự, PCCC, chăm sóc cây xanh, vệ sinh chung trong cơ quan;

g) Chủ trì tham mưu công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính của cơ quan; phối hợp tổ chức triển khai, điều hành hoạt động bộ phận “một cửa” của cơ quan tại Trung tâm hành chính công tỉnh và thẩm tra hình thức, kỹ thuật các văn bản trước khi trình lãnh đạo Ban ký ban hành;

h) Tham mưu cho lãnh đạo Ban về công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật trong cơ quan theo đúng quy định; công tác thi đua Khối thi đua 3 và Khối thi đua Ban quản lý KCN, KKT, KCX Miền Đông Nam Bộ;

k) Phối hợp với các phòng chuyên môn trong Ban để thực hiện những nhiệm vụ chung do lãnh đạo Ban phân công.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền trên các lĩnh vực như: cấp, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại khu công nghiệp; Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi mẫu D; cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép xây dựng… đối với các dự án trong khu công nghiệp.

3/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *