Home Kiến thức khác Cục/Phòng quản lý lao động nước ngoài tiếng Anh là gì?

Cục/Phòng quản lý lao động nước ngoài tiếng Anh là gì?

Cục quản lý lao động nước ngoài và Phòng Quản lý lao động nước ngoài là các cơ quan thực hiện chức năng nhà nước về quản lý người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam.

Cục Quản lý lao động ngoài nước

Cục Quản lý lao động ngoài nước (tiếng Anh: Department of Overseas Labour, viết tắt là DOLAB) là cơ quan thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý lao động ngoài nước thành lập ngày 3/1/1980 theo Quyết định 4-CP của Hội đồng Bộ trưởng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý lao động ngoài nước được quy định tại Quyết định số 1638/QĐ-LĐTBXH ngày 17/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phòng quản lý lao động nước ngoài

Phòng Quản lý Lao động nước ngoài

Phòng Quản lý Lao động nước ngoài tiếng Anh là  Office of Overseas Labour. Đây là bộ máy thuộc chính quyền địa phương, thực hiện chức năng tham mưu giúp lãnh đạo chính quyền địa phương thực hiện quản lý nhà nước về: Lao động, việc làm, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, an toàn lao động tại địa phương.

Liên quan đến thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh/thành phố; Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh/thành phố là các cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp, lao động người nước ngoài.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *