Home Giải thích thuật ngữ China Council for the Promotion of International Trade là gì

China Council for the Promotion of International Trade là gì

China council for the promotion of international trade là gì? Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc là một cơ quan thương mại của chính phủ Trung Quốc được thành lập vào năm 1952. Nó cũng được đặt theo tên của Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc. CCPIT phát triển hợp tác kinh doanh và trao đổi với nước ngoài.

China Council for the Promotion of International Trade là gì

China council for the promotion of international trade là gì?

The China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT simplified Chinese: 中国国际贸易促进委员会; traditional Chinese: 中國國際貿易促進委員會; pinyin: Zhōngguó Guójì Màoyì Cùjìn Wěiyuánhuì) is a trade body of the Chinese government founded in 1952. It also goes by the name of the China Chamber of International Commerce (CCOIC 中国国际商会).

The CCPIT develops business cooperation and exchanges with foreign countries. It produces economic data, and is involved with diplomacy and with trade arbitration issues.

Hội đồng Xúc tiến Thương mại Quốc tế Trung Quốc là một cơ quan thương mại của chính phủ Trung Quốc được thành lập vào năm 1952. Nó cũng được đặt theo tên của Phòng Thương mại Quốc tế Trung Quốc. CCPIT phát triển hợp tác kinh doanh và trao đổi với nước ngoài.

3/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *