Viện Nghiên Cứu Phát Triển Sức Khoẻ Cộng Đồng

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Community Health Research Development Institute (CHDI)
Địa chỉ:
367 Nguyễn Trãi – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
367 Nguyen Trai Street, District 1, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty