VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HUỲNH HẢI ĐĂNG

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Huynh Hai Dang Law Office
Địa chỉ:
84 Đường 3 tháng 2, P.1, , Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
84, Street 3/2, Ward 1, Da Lat City, Lam Dong Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
HUỲNH HẢI ĐĂNG
Mã số thuế:
5800673959
Giấy phép kinh doanh:
42 – ngày cấp: 11/03/2009
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty