Trường THPT Nguyễn Công Trứ (TPHCM)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Nguyen Cong Tru High School
Địa chỉ:
97 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
97 Quang Trung Street, Ward 8, Go Vap District, Hochiminh City
Ngành nghề chính:
TIỂU SỬ UY VIỄN TƯỚNG CÔNG NGUYỄN CÔNG TRỨ

Nguyễn Công Trứ hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, sinh năm 1778, đời vua Cảnh Hưng thứ 38; quê quán làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Nghệ Tĩnh. Thân phụ Nguyễn Công Trứ là Đức Ngạn Hầu Nguyễn Công Tấn. Thân mẫu họ Nguyễn, người xứ Sơn Nam. Gia thế Nguyễn Công Trứ là một thi thư thế phiệt, khoa giáp danh gia, đầy đủ trung thần liệt nữ, đạo cương thường sáng chói cả một vùng Hồng Sơn, Lam Thủy.
Thuở thiếu thời là một thư sinh nghèo khó, Uy Viễn tướng công vẫn dùi mài kinh sử. Buổi hàn vi đó, Nguyễn Công Trứ đã lo lắng nhiều đến vận mệnh nhân dân, tương lai đất nước. Năm 28 tuổi, khi vua ra Bắc làm lễ tấn phong, Nguyễn Công Trứ đã đón xa giá nhà vua để dâng “Thái Bình Thập Sách” nhằm hiến kế phò nước an dân.
• Năm 1819: Nguyễn Công Trứ đậu Giải Nguyên và sau đó là suốt ba mươi năm trời lận đận trên hoạn hải ba đào.
• Năm 1820: Hành tẩu Sứ quán, Tham tri Bộ Lễ.
• Năm 1824: Giữ chức Lang trung Bộ Lại, Quốc tử giám tư nghiệp.
• Năm 1825: Tham biện Thanh Hóa.
• Năm 1827: Binh Bộ Tham tri, Nội các Cơ viện.
• Năm 1829: Sung chức Doanh điền sứ, chiêu mộ dân binh khai phá hai huyện Kim Sơn và Tiền Hải.
• Năm 1832: Binh Bộ hữu Tham tri, Bố Chánh Hải Dương, Tổng đốc Hải An.
• Năm 1836: Sau công dẹp loạn, phong Binh Bộ Thượng thư, biểu “Lao năng khả tưởng”.
• Năm 1840: Sau hai năm giáng, được thăng Chánh chủ khảo trường thi Hà Nội.
• Năm 1841: Vua cử Tham tán Quân vụ, trấn Tây Cao Miên.
• Năm 1842: Giáng Binh Bộ Lang trung và giữ chức Tuần vũ An Giang.
• Năm 1844: Khai phục Binh Bộ Tham tri.
• Năm 1845: Sau một năm giáng được cử làm Chủ sự Bộ Hình, Án sát Quảng Ngãi.
• Năm 1847: Vua phong Thừa Thiên Phủ doãn.
• Năm 1857: Liên quân Pháp – Bồ nổ súng xâm lược nước ta, Nguyễn Công Trứ đã nghỉ hưu, tuổi già sức yếu nhưng vẫn xung phong ra chốn trận tiền, kháng quân xâm lược.
• Giờ Sửu, ngày 14 tháng 11 năm Mậu Ngọ, nhằm ngày 18 tháng 12 năm 1858, Uy Viễn tướng công trút hơi thở cuối cùng, từ giã cõi đời. Triều đình đã tổ chức chịu tang với lời điếu của vua ban:

“TẢ HỮU NGHI VĂN NGHI VÕ
TỬ SINH DANH TƯỚNG DANH THẦN”
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty