Trường Đại học Trung Y Dược Quảng Tây

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Guangxi University of Chinese Medicine
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
No. 179 Mingxiu East Road, Nanning, Guangxi, China
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty