TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Foreign Language Studies (Danang University)
Ngành nghề chính:
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng (tên tiếng Anh: Danang University of Foreign Language Studies) được thành lập theo quyết định số 709/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2002 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở tách và tổ chức lại 5 khoa ngoại ngữ của Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng – hiện là một trong 7 trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng có chức năng đào tạo giáo viên và cử nhân ngôn ngữ có trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ về một số ngôn ngữ thông dụng trên thế giới, giảng dạy ngoại ngữ cho các trường thành viên thuộc Đại học Đà Nẵng, giảng dạy tiếng Việt và giới thiệu văn hoá Việt Nam cho lưu học sinh người nước ngoài trong toàn bộ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng. Đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học và thực hiện dịch vụ xã hội thuộc lĩnh vực ngôn ngữ có uy tín của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty