Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Banking University of Hochiminh City
Địa chỉ:
56 Hoang Dieu 2 Street, Thu Duc District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại miền Nam Việt Nam, đào tạo về các chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty