TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Industrial Fine Art
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
360 La Thanh Street, O Cho Dua Ward, Dong Da District, Hanoi
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty