TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Tên giao dịch (tiếng Anh):
99 Ho Dac Di Street, An Cuu Ward, Hue City, Thua Thien Hue
Điện thoại:
3300371106
Fax:
Trần Văn Hòa
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty