Trường Đại học Kinh Tế (Đà Nẵng)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
University of Economics
Địa chỉ:
71 Ngũ Hành Sơn, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
71 Ngu Hanh Son Street, Bac My An, Ngu Hanh Son, Danang
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty