Trường Đại học Giao Thông Vận Tải thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ho Chi Minh City University of Transport
Địa chỉ:
Campus 1: Number 2, D3 street, Ward 25, Binh Thanh Disctrict, HCMC.
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty