Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hậu Giang

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Haugiang Center For Technical Vocational Training And Driving License Testing
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Nhon Thuan 1 Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty