Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh (Tổng giáo phận Sài Gòn)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
The Archdiocese of Hochiminh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty