TỔNG CÔNG TY TÂN CẢNG SÀI GÒN ( Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 0300514849)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
SAIGON NEWPORT CORPORRATION
Ngành nghề chính:
Tên tiếng Việt
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
Tên tiếng Anh
Saigon Newport Corporation
Tên quốc tế
SNP
Ngày thành lập
15/03/1989
Địa chỉ trụ sở
722 Điện Biên Phủ – Phường 22 – Quận Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh

Vietnamese name
Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
English name
Saigon Newport Corporation
International name
SNP
Established name
15/03/1989
Head office address
722 Dien Bien Phu Street – Ward 22 – Binh Thanh District – Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty