TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM – 0100100079

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIETNAM ELECTRICITY
Tên viết tắt:
EVN
Địa chỉ:
Số 11 phố Cửa Bắc, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
11 Cua Bac Street, Truc Bach Ward, Ba Dinh District, Hanoi City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Đặng Hoàng An
Mã số thuế:
0100100079 – 01/04/1995
Ngành nghề chính:
Sản xuất, truyền tải và phân phối
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: – Sản xuất, truyền tải, phân phối và kinh doanh mua bán điện năng; chỉ huy điều hành hệ thống sản xuất, truyền tải, phân phối và phân bổ điện năng trong hệ thống điện quốc gia; – Xuất nhập khẩu điện năng; – Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án điện; – Quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, đại tu, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hóa thuộc dây chuyền sản xuất, truyền tải và phân phối điện, công trình điện; thí nghiệm điện. – Tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát thiết kế, tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán, tư vấn thẩm tra và giám sát thi công công trình nguồn điện, các công trình đường dây và trạm biến áp;
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu nhiên liệu, nguyên vật liệu, vật tư thiết bị ngành điện;
2710
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi tiết: Chế tạo thiết bị điện; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác đào tạo lao động với nước ngoài;
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Xây lắp các công trình điện; – Xây lắp, giám sát lắp đặt thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin; – Tư vấn quản lý dự án; tư vấn lập dự án đầu tư, tư vấn đấu thầu, lập dự toán và giám sát thi công công trình viễn thông – công nghệ thông tin, các công trình công nghiệp và dân dụng;
3290
Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu cách điện, vật liệu cách nhiệt, trang bị bảo hộ lao động;
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Đầu tư, kinh doanh cơ khí điện lực; – Đầu tư tài chính và kinh doanh vốn mà Nhà nước giao cho EVN đối với các công trình điện;
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tự động hóa và điều khiển;
6190
Hoạt động viễn thông khác
Chi tiết: Kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin (nghiên cứu, phát triển, triển khai, tư vấn và đào tạo) trong và ngoài nước, quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng;
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê văn phòng (Hoạt động dianh doanh tại trụ sở EVN, số 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội) (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
Giấy phép kinh doanh:
0100100079 – 01/04/1995
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty