PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Institute of Animal Sciences for Southern Vietnam
Địa chỉ:
94/1056 Dương Quảng Hàm, Phường 6, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
94/1056 Duong Quang Ham Street, Ward 6, Go Vap District, Ho Chi Minh City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lã Văn Kính
Mã số thuế:
0301479971
Ngành nghề chính:
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
Giấy phép kinh doanh:
0301479971
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty