NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT – 6300048638

Tên giao dịch (tiếng Anh):
LIEN VIET POST JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
Tên viết tắt:
LPBank
Địa chỉ:
LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN ĐỨC THỤY
Mã số thuế:
6300048638 – Ngày hoạt động 2008-04-03
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
6419 Hoạt động trung gian tiền tệ khác
Chi tiết: Kinh doanh ngân hàng; các nghiệp vụ được phép kinh doanh như: Huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ, các hoạt động khác (hoạt động theo Giấy phép số: 91/GP-NHNN ngày 28 tháng 3 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
Chi tiết: Hoạt động mua nợ;
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
– Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm
Giấy phép kinh doanh:
6300048638 – Ngày hoạt động 2008-04-03
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty