HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG – CƠ SỞ TẠI TPHCM

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Posts and Telecommunications Institute of Technology, Ho Chi Minh City Campus
Địa chỉ:
Đường Man Thiện, P. Hiệp Phú, Q.9 TP Hồ Chí Minh
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Man Thien Street, Hiep Phu Ward, District 9, Ho Chi Minh City
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty