Hộ Kinh doanh Phương – Bình (Quận 1)

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Phuong – Binh Household Business
Địa chỉ:
193 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
193 Nguyen Van Thu, Dakao Ward, District 1
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty