Đại học Kỹ thuật Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hochiminh City University of Engineering and Technology
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty