CỤC QUẢN LÝ KHÁM CHỮA BỆNH – BỘ Y TẾ – 0104206774

Tên giao dịch (tiếng Anh):
Department of medical service administration – Ministry of health, Viet Nam
Địa chỉ:
138A Giảng Võ – – Quận Ba Đình – Hà Nội.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
138A Giang Vo, Ba Dinh District, Hanoi
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lương Ngọc Khuê
Mã số thuế:
0104206774 –
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty