Tây Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tay Ninh Rubber Joint Stock Company
Tên viết tắt:
TANIRUCO
Địa chỉ:
National highway No. 22B, Da Hang Hamlet, Hiep Thanh Commune, Go Dau District, Tay Ninh Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ VĂN CHÀNH
Mã số thuế:
3900242776
Giấy phép kinh doanh:
3900242776 – ngày cấp: 06/10/1998
Quốc gia- tỉnh:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÒ SỮA VIỆT NAM-TRANG TRẠI BÒ SỮA TÂY NINH – 5000268824-008
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Group 60, Long Thinh Hamlet, Long Khanh Commune, Ben Cau District, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/
Mã số thuế:
5000268824-008 – 11/12/2013
Ngành nghề chính:
– Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; – Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; – Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư.
0141 (Chính)
Chăn nuôi trâu, bò
Chi tiết: Chăn nuôi bò sữa.
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
0150
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý ký gởi hàng hóa.
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản. Mua bán động vật sống (trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia và các loại động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ)
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải bằng ô tô
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn bánh, sữa hộp, sữa bột, bột dinh dưỡng và các sản phẩm từ sữa khác. Bán buôn các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực thú y, bao gồm thuốc và các chế phẩm sinh học thú y (không tồn trữ hóa chất)
0162
Hoạt động dịch vụ chăn nuôi
Chi tiết: Các hoạt động liên quan đến thụ tinh nhân tạo, phối giống; tư vấn hỗ trợ kỹ thuật thú y
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực thú y, bao gồm thuốc và các chế phẩm sinh học thú y (không tồn trữ hóa chất)
Điện thoại:
5000268824-008 – 11/12/2013
Fax:
TAYNINH DAIRY FARM
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TRẦN HIỆP THÀNH – 3900879290
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Street No. 7, Trang Bang Industrial Park, Km 32, An Tinh Ward, Trang Bang Town, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://dichthuat.org/lam-sao-de-xin-visa-nhap-canh-cho-chuyen-gia-nuoc-ngoai-hieu-qua/
Mã số thuế:
900879290 – Ngày bắt đầu thành lập: 08/01/2010
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.
1312
Sản xuất vải dệt thoi
4100
Xây dựng nhà các loại
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.
1313
Hoàn thiện sản phẩm dệt
1329
Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Doanh nghiệp chỉ hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật hiện hành.
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá
1321
Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1410
May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
1430
Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
7740
Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
1629
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Điện thoại:
900879290 – Ngày bắt đầu thành lập: 08/01/2010
Fax:
TRẦN QUỐC ĐẠT / TRẦN CÔNG DUYÊN
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG DT3 – 3901277563
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tan Dong Hamlet, Tan Hung Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://dichthuat.org/dich-thuat-cong-chung-tieng-trung-gia-re-trong-ngay/
Mã số thuế:
3901277563 – Ngày bắt đầu thành lập: 18/02/2019
Ngành nghề chính:
– Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; – Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; – Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư .
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Điện mặt trời
3512
Truyền tải và phân phối điện
4102
Xây dựng nhà không để ở
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
4101
Xây dựng nhà để ở
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Điện thoại:
3901277563 – Ngày bắt đầu thành lập: 18/02/2019
Fax:
TÔ DŨNG
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – TÂY NINH – 3901222613
Tên giao dịch (tiếng Anh):
TAN CANG – TAY NINH JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
TANCANG – TAYNINH
Địa chỉ:
Thửa đất số 7,8,9,12, Tờ bản đồ số 66, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Mộc Bài, Xã Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Land plot 7,8,9,12, Map sheet 66, Moc Bai Border gate economic zone, Loi Thuan Commune, Ben Cau District, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
BÙI HẢI DƯƠNG
Mã số thuế:
3901222613 – Ngày hoạt động 2016-04-22
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5224 Bốc xếp hàng hóa
5229 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
8292 Dịch vụ đóng gói
Giấy phép kinh doanh:
3901222613 – Ngày hoạt động 2016-04-22
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH CHAOMED – 3901310468
Tên giao dịch (tiếng Anh):
CHAOMED GREEN TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
CHAOMED GREEN TECHNOLOGY CO., LTD
Địa chỉ:
Lô 01-1, 01-2, 01-3, 01-4, đường Đ6, KCN Phước Đông, Xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lots 01-1, 01-2, 01-3, 01-4, Street Đ6, Phuoc Dong Industrial Park, Don Thuan Commune, Trang Bang Town, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Tai, Chao-Rong
Mã số thuế:
3901310468 – Ngày hoạt động 2021-01-21
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
1391 Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
1709 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
3511 Sản xuất điện
Giấy phép kinh doanh:
3901310468 – Ngày hoạt động 2021-01-21
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH HẠT ĐIỀU HƯNG THỊNH
Tên công ty – Mã số thuế:
Mã số thuế:
3901132303
Điện thoại:
3901132303 (15-08-2012)
Fax:
Tổ 8, ấp Thanh Bình, Xã An Bình, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH PIONEER POLYMERS – 3900371764
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
PIONEER POLYMERS CO., LTD
Địa chỉ:
Đường số 7, KCN Trảng Bàng, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Street 7, Trang Bang Industrial Park, An Tinh Ward, Trang Bang Town, Tay Ninh Province,Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Jun Hwa Paul Tao
Mã số thuế:
3900371764 – Ngày hoạt động 2005-05-13
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
2219 Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: – Sản xuất bao ngón tay bằng cao su; – Sản xuất các sản phẩm dùng trong ngành y tế từ mũ latex
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu các mặt hàng sau: găng tay cao su mã HS 4015190000, găng tay Nitrile mã HS 4015190000, găng tay Vinyl mã HS 4015190000, găng tay dệt kim mã HS 6116931000, găng tay cotton mã HS 6116931000, găng tay nilon mã HS 6116931000, găng tay silicon mã HS 6116931000, bao ngón tay nitrile mã HS 4015190000, bao ngón tay ngắn đầu nhám mã HS 4015190000, bao ngón tay đen dẫn điện mã HS 4015190000
Giấy phép kinh doanh:
3900371764 – Ngày hoạt động 2005-05-13
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH RIKSA GLOBAL BUSINESS
Tên công ty – Mã số thuế:
Mã số thuế:
3901243733 – ngày cấp: 18/06/2017
Điện thoại:
3901243733
Fax:
Đường Hương Lộ 9, Ấp Thanh Bình, Xã An Bình, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH RIKSA GLOBAL BUSINESS
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Huong Lo 9 Street, Thanh Binh Hamlet, An Binh Commune, Chau Thanh District, Tay Ninh Province
Mã số thuế:
3901243733 – ngày cấp: 18/06/2017
Điện thoại:
3901243733
Quốc gia- tỉnh: