Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THÀNH AN –  3200710027
Tên giao dịch (tiếng Anh):
THANH AN WIND POWER JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Ha Thanh Village, Gio Chau Commune, Gio Linh District, Quang Tri Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ VĂN ĐÀI
Mã số thuế:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Ngành nghề chính:
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3511 (Chính)
Sản xuất điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
Giấy phép kinh doanh:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THÀNH AN –  3200710027
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ha Thanh Village, Gio Chau Commune, Gio Linh District, Quang Tri Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/
Mã số thuế:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Ngành nghề chính:
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3511 (Chính)
Sản xuất điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
Điện thoại:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Fax:
LÊ VĂN ĐÀI
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THÀNH AN –  3200710027
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/
Ngành nghề chính:
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3511 (Chính)
Sản xuất điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
Điện thoại:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THÀNH AN –  3200710027
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ha Thanh Village, Gio Chau Commune, Gio Linh District, Quang Tri Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://giaypheplaodong.net.vn/
Mã số thuế:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Ngành nghề chính:
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3511 (Chính)
Sản xuất điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
Điện thoại:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Fax:
Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THÀNH AN –  3200710027
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ha Thanh Village, Gio Chau Commune, Gio Linh District, Quang Tri Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/
Mã số thuế:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Ngành nghề chính:
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3511 (Chính)
Sản xuất điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
Điện thoại:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ THÀNH AN –  3200710027
Tên giao dịch (tiếng Anh):
THANH AN WIND POWER JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
Thôn Hà Thanh, Xã Gio Châu, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Ha Thanh Village, Gio Chau Commune, Gio Linh District, Quang Tri Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ VĂN ĐÀI
Mã số thuế:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Ngành nghề chính:
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
4211
Xây dựng công trình đường sắt
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
3511 (Chính)
Sản xuất điện
3512
Truyền tải và phân phối điện
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
Giấy phép kinh doanh:
3200710027 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/06/2020
Quốc gia- tỉnh:
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG NGỌC
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hoang Ngoc Private Enterprise
Địa chỉ:
Khóm Tây Chín – Thị trấn Lao Bảo – Huyện Hướng Hoá – Quảng Trị
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Tay Chin Cluster, Lao Bao Townlet, Huong Hoa District, Quang Tri Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Phan Thị Bích Ngọc
Mã số thuế:
3200102149
Giấy phép kinh doanh:
3200102149
Quốc gia- tỉnh:
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Quang Tri Town High School
Địa chỉ:
146 Hai Bà Trưng, Phường 3, Quảng Trị
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
146 Hai Ba Trung, Ward 3, Quang Tri Province
Quốc gia- tỉnh: