Quảng Bình

SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH QUẢNG BÌNH
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Quang Binh Department of Culture, Sports and Tourism
Địa chỉ:
Hùng Vương, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình, Vietnam
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN QUẢNG BÌNH
Mã số thuế:
3100194989
Điện thoại:
3100194989 (14/01/2010)
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ B&T
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
51 Phan Boi Chau Street, Dong My Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/thu-tuc-gia-han-visa-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/
Mã số thuế:
3101036456 (17/08/2017)
Ngành nghề chính:
Tìm hiểu mặt bằng xây dựng (Mã CPC: 5111) Chi tiết: Khảo sát lựa chọn mặt bằng/địa điểm đầu tư trang trại điện gió. (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động).
3510 (Chính)
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió và kinh doanh điện.
Điện thoại:
3101036456 (17/08/2017)
Fax:
B&T WINDFARM
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BT1 – 3101086922
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BT1 WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
BT1
Địa chỉ:
81 Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
81 Phan Boi Chau, Dong Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN NAM THẮNG
Mã số thuế:
3101086922 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện năng
Giấy phép kinh doanh:
3101086922 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BT2 – 3101086947
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BT2 WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
BT2
Địa chỉ:
81 Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
81 Phan Boi Chau, Dong Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN NAM THẮNG
Mã số thuế:
3101086947 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện năng
Giấy phép kinh doanh:
3101086947 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BT3 –  3101095412
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
BT3 WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ:
81 Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
81 Phan Boi Chau, Dong Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN NAM THẮNG
Mã số thuế:
3101095412 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/12/2020
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện năng
Giấy phép kinh doanh:
3101095412 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/12/2020
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ BT3 – 3101095412
Tên công ty – Mã số thuế:
Mã số thuế:
3101095412 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/12/2020
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện năng
Điện thoại:
3101095412 – Ngày bắt đầu thành lập: 16/12/2020
Fax:
BT3
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY TÂN HOÀN CẦU – 3100317359
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tay Bac Dong Hoi Industrial Park, Bac Ly Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/
Mã số thuế:
3100317359 – Ngày bắt đầu thành lập: 27/04/2005
Ngành nghề chính:
Khai thác và kinh doanh đá, cát, sỏi, đất các loại; Xây dựng các công trình giao thông, thuỷ lợi, cấp thoát nước, nhà máy thuỷ điện, công trình điện đến 500 KV; Cung cấp lắp đặt hệ thống chống sét; Sản xuất vật liệu xây dựng điện và điện lạnh: Sản xuất máy móc và thiết bị điện; Kinh doanh các loại vật tư máy móc, thiết bị thuộc ngành cơ điện và điện lạnh; Kinh doanh các loại vật tư thiết bị thuộc ngành thuỷ sản; Sản xuất bê tông thương phẩm (bê tông tươi, bê tông đúc sẵn); Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, xi măng, sắt, thép; Trồng và chăm sóc rừng; Khai thác lâm sản (gỗ có nguồn gốc hợp pháp); Sản xuất đồ mộc dân dụng: bàn ghế, tủ, sản phẩm gỗ xây dựng (trừ cưa xẽ gỗ thuê, cưa để bán); Kinh doannh xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu; Sản xuất kết cấu thép (bao gồm cả xây dựng xưởng sản xuất kết cấu thép); Kinh doanh và khai thác các công trình hạ tầng đường bộ. Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh các ngành nghề có điều kiện khi đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
4290 (Chính)
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Xây dựng các công trình dân dụng;
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất, truyền tải phân phối và kinh doanh điện năng;
1910
Sản xuất than cốc
Chi tiết: Sản xuất than các loại;
4661
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán than các loại;
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Điện thoại:
3100317359 – Ngày bắt đầu thành lập: 27/04/2005
Fax:
MAI VĂN HUẾ
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG QUẢNG BÌNH – 3100309238
Tên giao dịch (tiếng Anh):
07 Nguyen Van Linh, Nam Ly Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/
Mã số thuế:
3100309238 – 16/05/2004
Ngành nghề chính:
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, điện đến 35KV;
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Tư vấn về Lập dự án đầu tư xây dựng, Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, trạm biến áp, đường dây tải điện, cấp thoát nước, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và nông thôn, công trình di tích văn hóa; – Tư vấn Thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán chi tiết, tổng dự toán công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, trạm biến áp, đường dây tải điện, cấp thoát nước, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và nông thôn, công trình di tích văn hóa. Tư vấn khảo sát, thiết kế thi công trang trí nội, ngoại thất, thông tin liên lạc, phòng cháy chữa cháy, thiết bị bảo vệ, phòng chống mối cho công trình. – Tư vấn Thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết vùng lãnh thổ, đô thị, nông thôn và các khu công nghiệp, du lịch, khu kinh tế đặc thù. – Tư vấn Khảo sát địa hình, đo vẽ bản đồ, khảo sát địa chất, thuỷ văn, môi trường, nguồn nước. Tư vấn trích đo địa chính, Tư vấn về đền bù và giải phóng mặt bằng xây dựng. – Tư vấn về Quản lý dự án, thẩm tra, thẩm định Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, tổng dự toán, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn Nhà thầu, Tư vấn đấu thầu xây dựng và mua sắm thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, trạm biến áp, đường dây tải điện, cấp thoát nước, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và nông thôn; – Tư vấn kiểm định chất lượng, giám sát khảo sát xây dựng. Giám sát kỹ thuật thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước, CT điện, cấp điện cho đô thị và nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình tu bổ, tôn tạo phục hồi các di tích lịch sử văn hoá. – Thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường, cung cấp các chỉ tiêu kỹ thuật của mẫu đất, đá … theo đúng nội dung quyết định công nhận Phòng thí nghiệm của Bộ Xây dựng cấp. – Tổ chức thi sáng tác và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc. – Các dịch vụ Tư vấn pháp lý, tư vấn xây dựng khác có liên quan về xây dựng công trình theo quy định của Pháp luật.
7110 (Chính)
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Điện thoại:
3100309238 – 16/05/2004
Fax:
HOÀNG VĂN TRÒN
Quốc gia- tỉnh: