Lạng Sơn

TRƯỜNG THPT CHUYÊN CHU VĂN AN (Thành phố Lạng Sơn)
Tên giao dịch (tiếng Anh):
2 Chu Van An, Dong Kinh Ward, Lang Son City
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/
Quốc gia- tỉnh: