Kon Tum

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN TẤN NHẬT – 6101250215
Tên giao dịch (tiếng Anh):
6101250215 – Ngày bắt đầu thành lập: 22/10/2018
Địa chỉ:
Village 4, Sa Thay Townlet, Sa Thay District, Kon Tum District, Vietnam
Ngành nghề chính:
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch của địa phương
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229
Xây dựng công trình công ích khác
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4321
Lắp đặt hệ thống điện
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
4311
Phá dỡ
4312
Chuẩn bị mặt bằng
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
7710
Cho thuê xe có động cơ
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4101
Xây dựng nhà để ở
4212 (Chính)
Xây dựng công trình đường bộ
4221
Xây dựng công trình điện
Giấy phép kinh doanh:
https://hopphaphoalanhsu.com.vn/dich-vu-hop-phap-hoa-lanh-su-sieu-toc-trong-1-ngay/
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠMG MẠI ĐÔNG DƯƠNG KONTUM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Section 1 – Bo Y International Border Gate Economic Zone, Bo Y Commune, Ngoc Hoi District, Kon Tum Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/
Mã số thuế:
6101226029 (13/04/2017)
Ngành nghề chính:
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện và phù hợp quy hoạch của địa phương
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4543
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4632
Bán buôn thực phẩm
4633
Bán buôn đồ uống
4634
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4771
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
4719 (Chính)
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
4721
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4781
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
4782
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4690
Bán buôn tổng hợp
Điện thoại:
6101226029 (13/04/2017)
Fax:
NGUYỄN THỊ NHƯ BÌNH
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠMG MẠI ĐÔNG DƯƠNG KONTUM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Section 1 – Bo Y International Border Gate Economic Zone, Bo Y Commune, Ngoc Hoi District, Kon Tum Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://giahanvisa.net.vn/
Mã số thuế:
6101226029 (13/04/2017)
Ngành nghề chính:
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện và phù hợp quy hoạch của địa phương
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4543
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4632
Bán buôn thực phẩm
4633
Bán buôn đồ uống
4634
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4771
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
4719 (Chính)
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
4721
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4781
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
4782
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4690
Bán buôn tổng hợp
Điện thoại:
6101226029 (13/04/2017)
Fax:
Khu 1 – Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Xã Bờ Y, Huyện Ngọc Hồi, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠMG MẠI ĐÔNG DƯƠNG KONTUM
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Section 1 – Bo Y International Border Gate Economic Zone, Bo Y Commune, Ngoc Hoi District, Kon Tum Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/
Mã số thuế:
6101226029 (13/04/2017)
Ngành nghề chính:
Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi đủ điều kiện và phù hợp quy hoạch của địa phương
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
4543
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
4632
Bán buôn thực phẩm
4633
Bán buôn đồ uống
4634
Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào
4641
Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4771
Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
4719 (Chính)
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
4721
Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
4722
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
4723
Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
4724
Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
4772
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
4781
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ
4782
Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
4711
Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
4690
Bán buôn tổng hợp
Điện thoại:
6101226029 (13/04/2017)
Fax:
KONTUM INDOCHINA TRADING ONE MEMBER COMPANY LIMITED
Quốc gia- tỉnh:
TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN TẤT THÀNH
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Nguyen Tat Thanh Gifted High School
Địa chỉ:
09 Nguyễn Huệ, Phường Thống Nhất, Thành phố Kon Tum, Kon Tum
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
9 Nguyen Hue, Thong Nhat Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Phan Đức
Mã số thuế:
6100518452
Ngành nghề chính:
Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông
Quốc gia- tỉnh:
Trường THPT Trần Quốc Tuấn
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
269, Street 24-3, Dak Ha Townlet, Kon Tum Province
Quốc gia- tỉnh: