Huế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hue University of Economics
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
99 Ho Dac Di Street, An Cuu Ward, Hue City, Thua Thien Hue
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Trần Văn Hòa
Mã số thuế:
3300371106
Quốc gia- tỉnh:
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Website:
Điện thoại:
3300368294 – ngày cấp: 27/12/2004
Quốc gia- tỉnh: