Huế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
99 Ho Dac Di Street, An Cuu Ward, Hue City, Thua Thien Hue
Điện thoại:
3300371106
Fax:
Trần Văn Hòa
Quốc gia- tỉnh:
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
Website:
Điện thoại:
3300368294 – ngày cấp: 27/12/2004
Quốc gia- tỉnh: