Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MASAN BREWERY HG
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
MASAN BREWERY HG CO.,LTD
Địa chỉ:
Khu công nghiệp Sông Hậu, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Thiều Nam
Mã số thuế:
6300259029 (06-02-2015)
Giấy phép kinh doanh:
6300259029
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
6300017982 (20/12/2005)
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CP THỦY SẢN MINH PHÚ – HẬU GIANG
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hau Giang Industrial Zone, 1st phase, Dong Phu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Mã số thuế:
6300033769 (29/12/2006)
Ngành nghề chính:
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Điện thoại:
6300033769 (29/12/2006)
Fax:
MINH PHU SEAFOOD CORP
Quốc gia- tỉnh:
Công Ty Tnhh Xây Dựng Toàn Thắng
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Nguyen Thi Minh Khai Street, Ward 4, Vi Thanh District, Hau Giang Province
Điện thoại:
6300047419
Quốc gia- tỉnh:
Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe Hậu Giang
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Haugiang Center For Technical Vocational Training And Driving License Testing
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Nhon Thuan 1 Hamlet, Nhon Nghia A Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Quốc gia- tỉnh:
TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG NGHIỆP HẬU GIANG
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
128, Highway 61, Hamlet 12, Vi Thang Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Quốc gia- tỉnh: