Gia Lai

Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai – 5900461059
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hoang Anh Gia Lai – University Medical Center
Địa chỉ:
Số 238 đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
238 Le Duan Street, Tra Ba Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
MĂNG ĐUNG
Mã số thuế:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Ngành nghề chính:
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ giữ xe – Dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: – Mua bán dược phẩm và dụng cụ y tế – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Mua bán đồ nhựa các loại (tô, chén, thau, muỗng, bô…), khăn, sữa tắm, dầu gội, bỉm, khăn ướt, kem, bàn chải đánh răng… và các hàng tạp hóa khác
8610 (Chính)
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: – Mua bán sữa hộp, rau quả, cà phê, bánh, kẹo và các sản phẩm khác – Bán buôn thực phẩm chức năng
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán nước đóng chai, nước yến, nước ngọt, sữa và các loại nước không có cồn
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Giấy phép kinh doanh:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Quốc gia- tỉnh:
Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai – 5900461059
Tên giao dịch (tiếng Anh):
238 Le Duan Street, Tra Ba Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giaypheplaodong.net.vn/
Mã số thuế:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Ngành nghề chính:
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ giữ xe – Dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: – Mua bán dược phẩm và dụng cụ y tế – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Mua bán đồ nhựa các loại (tô, chén, thau, muỗng, bô…), khăn, sữa tắm, dầu gội, bỉm, khăn ướt, kem, bàn chải đánh răng… và các hàng tạp hóa khác
8610 (Chính)
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: – Mua bán sữa hộp, rau quả, cà phê, bánh, kẹo và các sản phẩm khác – Bán buôn thực phẩm chức năng
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán nước đóng chai, nước yến, nước ngọt, sữa và các loại nước không có cồn
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Điện thoại:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Fax:
MĂNG ĐUNG
Quốc gia- tỉnh:
Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai – 5900461059
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/goi-la-co-ngay-giay-phep-lao-dong-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/
Ngành nghề chính:
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ giữ xe – Dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: – Mua bán dược phẩm và dụng cụ y tế – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Mua bán đồ nhựa các loại (tô, chén, thau, muỗng, bô…), khăn, sữa tắm, dầu gội, bỉm, khăn ướt, kem, bàn chải đánh răng… và các hàng tạp hóa khác
8610 (Chính)
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: – Mua bán sữa hộp, rau quả, cà phê, bánh, kẹo và các sản phẩm khác – Bán buôn thực phẩm chức năng
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán nước đóng chai, nước yến, nước ngọt, sữa và các loại nước không có cồn
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Điện thoại:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Quốc gia- tỉnh:
Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai – 5900461059
Tên giao dịch (tiếng Anh):
238 Le Duan Street, Tra Ba Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://thetamtru.com.vn/dieu-kien-cap-the-tam-tru-cho-nguoi-nuoc-ngoai-tai-viet-nam/
Mã số thuế:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Ngành nghề chính:
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ giữ xe – Dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: – Mua bán dược phẩm và dụng cụ y tế – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Mua bán đồ nhựa các loại (tô, chén, thau, muỗng, bô…), khăn, sữa tắm, dầu gội, bỉm, khăn ướt, kem, bàn chải đánh răng… và các hàng tạp hóa khác
8610 (Chính)
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: – Mua bán sữa hộp, rau quả, cà phê, bánh, kẹo và các sản phẩm khác – Bán buôn thực phẩm chức năng
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán nước đóng chai, nước yến, nước ngọt, sữa và các loại nước không có cồn
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Website:
Điện thoại:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Fax:
Số 238 đường Lê Duẩn, Phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
Bệnh viện Đại Học Y Dược Hoàng Anh Gia Lai – 5900461059
Tên giao dịch (tiếng Anh):
238 Le Duan Street, Tra Ba Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/
Mã số thuế:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Ngành nghề chính:
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Dịch vụ giữ xe – Dịch vụ cho thuê bãi đỗ xe
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: – Mua bán dược phẩm và dụng cụ y tế – Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh – Mua bán đồ nhựa các loại (tô, chén, thau, muỗng, bô…), khăn, sữa tắm, dầu gội, bỉm, khăn ướt, kem, bàn chải đánh răng… và các hàng tạp hóa khác
8610 (Chính)
Hoạt động của các bệnh viện, trạm xá
Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện
4632
Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: – Mua bán sữa hộp, rau quả, cà phê, bánh, kẹo và các sản phẩm khác – Bán buôn thực phẩm chức năng
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Mua bán nước đóng chai, nước yến, nước ngọt, sữa và các loại nước không có cồn
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Website:
Điện thoại:
5900461059 – Ngày bắt đầu thành lập : 07/05/2008
Quốc gia- tỉnh:
Chi cục thuế thành phố Pleiku
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tang Bat Ho Street, Pleiku City, Gia Lai Province
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A – 5900308540
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SE SAN 3A POWER INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT – STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
SE SAN 3A PID JOINT – STOCK CO
Địa chỉ:
96 Phạm Văn Đồng, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
96 Pham Van Dong, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
ĐINH VĂN NHẪN
Mã số thuế:
5900308540 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/09/2003
Ngành nghề chính:
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
3311
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314
Sửa chữa thiết bị điện
3315
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3319
Sửa chữa thiết bị khác
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng
4290 (Chính)
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện Xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng khác
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4100
Xây dựng nhà các loại
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, sỏi, cát; Bán buôn kính xây dựng; bán buôn sơn vecsni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ gỗ)
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà máy điện Dịch vụ thí nghiệm thiết bị, dụng cụ các nhà máy điện Tư vấn xây lắp các công trình điện
Giấy phép kinh doanh:
5900308540 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/09/2003
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A – 5900308540
Tên giao dịch (tiếng Anh):
96 Pham Van Dong, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://dichthuat.org/dieu-can-biet-ve-hop-phap-hoa-lanh-su-chung-nhan-lanh-su/
Mã số thuế:
5900308540 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/09/2003
Ngành nghề chính:
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
3311
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314
Sửa chữa thiết bị điện
3315
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3319
Sửa chữa thiết bị khác
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng
4290 (Chính)
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện Xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng khác
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4100
Xây dựng nhà các loại
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, sỏi, cát; Bán buôn kính xây dựng; bán buôn sơn vecsni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ gỗ)
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà máy điện Dịch vụ thí nghiệm thiết bị, dụng cụ các nhà máy điện Tư vấn xây lắp các công trình điện
Điện thoại:
5900308540 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/09/2003
Fax:
ĐINH VĂN NHẪN
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A – 5900308540
Tên giao dịch (tiếng Anh):
96 Pham Van Dong, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Tên viết tắt:
https://dichthuat.org/dieu-can-biet-ve-hop-phap-hoa-lanh-su-chung-nhan-lanh-su/
Mã số thuế:
5900308540 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/09/2003
Ngành nghề chính:
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
3311
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314
Sửa chữa thiết bị điện
3315
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3319
Sửa chữa thiết bị khác
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng
4290 (Chính)
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện Xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng khác
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4100
Xây dựng nhà các loại
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, sỏi, cát; Bán buôn kính xây dựng; bán buôn sơn vecsni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ gỗ)
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà máy điện Dịch vụ thí nghiệm thiết bị, dụng cụ các nhà máy điện Tư vấn xây lắp các công trình điện
Điện thoại:
5900308540 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/09/2003
Fax:
96 Phạm Văn Đồng, Phường Hoa Lư, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN SÊ SAN 3A – 5900308540
Tên giao dịch (tiếng Anh):
96 Pham Van Dong, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://dichthuat.org/dieu-can-biet-ve-hop-phap-hoa-lanh-su-chung-nhan-lanh-su/
Mã số thuế:
5900308540 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/09/2003
Ngành nghề chính:
0810
Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
2592
Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
3311
Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314
Sửa chữa thiết bị điện
3315
Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
3319
Sửa chữa thiết bị khác
3510
Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Sản xuất và kinh doanh điện năng
4290 (Chính)
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng Đầu tư xây dựng các công trình thủy điện Xây dựng công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng khác
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Xây dựng công trình giao thông
4220
Xây dựng công trình công ích
Chi tiết: Xây dựng công trình thủy lợi
4100
Xây dựng nhà các loại
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng Bán buôn gạch xây, ngói, đá, sỏi, cát; Bán buôn kính xây dựng; bán buôn sơn vecsni; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Bán buôn vật liêu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (trừ gỗ)
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực cho các nhà máy điện Dịch vụ thí nghiệm thiết bị, dụng cụ các nhà máy điện Tư vấn xây lắp các công trình điện
Điện thoại:
5900308540 – Ngày bắt đầu thành lập: 01/09/2003
Fax:
SE SAN 3A PID JOINT – STOCK CO
Quốc gia- tỉnh: