Cà Mau

CHI CỤC KIỂM LÂM CÀ MAU
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
51A, Hung Vuong Street, Ward 5, Ca Mau City
Điện thoại:
2000700534
Fax:
Số 51A, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP U MINH HẠ TỈNH CÀ MAU – 2000502444
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hamlet 15, Nguyen Phich Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Vietnam
Mã số thuế:
2000502444 – 04/07/2008
Ngành nghề chính:
(Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật).
0210 (Chính)
Trồng rừng và chăm sóc rừng
Chi tiết: Trồng, chăm sóc , quản lý, bảo vệ, khai thác rừng.
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ đóng gói và kinh doanh mật ong nguyên chất.
0221
Khai thác gỗ
Chi tiết: Dịch vụ khai thác rừng
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận chuyển, bốc xếp hàng hóa
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Vận chuyện bốc xếp hàng hóa
7920
Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Dịch vụ du lịch.
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Thi công các công trình thủy lợi, đê điều, cầu, đường.
5629
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ ăn uống .
1020
Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến và xuất khẩu nông, lâm, thủy sản.
5510
Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà nghỉ.
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phục vụ sản xuất nông, lâm, thủy sản.
0130
Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp
Chi tiết: Giống cây, con nông, lâm, thủy sản.
Điện thoại:
2000502444 – 04/07/2008
Fax:
CTY TNHH MTV LÂM NGHIỆP U MINH HẠ
Quốc gia- tỉnh:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ ÚT – 2001206247
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Hamlet 9, Nguyen Phich Commune, U Minh District, Ca Mau Province, Vietnam
Mã số thuế:
2001206247 – 15/10/2015
Ngành nghề chính:
(Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp chỉ được kinh doanh ngành, nghề đó khi đủ điều kiện kinh doanh. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng theo quy định của pháp luật).
4933
Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
5022
Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
4663 (Chính)
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Mua bán cừ tràm; Mua bán vật liệu xây dựng, trang trí nội, ngoại thất.
4312
Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: San lấp mặt bằng
4633
Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Kinh doanh các loại nước giải khát, nước uống đóng chai
Website:
Điện thoại:
2001206247 – 15/10/2015
Fax:
Ấp 9, Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam
Quốc gia- tỉnh:
Hạt Kiểm Lâm Huyện U Minh
Tên công ty – Mã số thuế:
Quốc gia- tỉnh:
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẤT MŨI – 2001091116
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Dat Mui Notary Office
Địa chỉ:
Số 69 Nguyễn Trãi – Phường 9 – Thành phố Cà Mau – Cà Mau.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
69 Nguyen Trai, Ward 9, Ca Mau City, Ca Mau Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Nguyễn Thanh Tòng
Mã số thuế:
2001091116 – Ngày hoạt động 2012-09-12
Giấy phép kinh doanh:
2001091116 – Ngày hoạt động 2012-09-12
Quốc gia- tỉnh:
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN MAI HƯƠNG – 2001050695
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Tran Mai Huong Notary Office
Địa chỉ:
Số 26B Hùng Vương, Khóm 3 – Phường 7 – Thành phố Cà Mau – Cà Mau.
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
26B Hung Vuong, Sub-village 3, Ward 7, Ca Mau City, Ca Mau Province
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Đỗ Thanh Hùng
Mã số thuế:
2001050695 – Ngày hoạt động 2012-02-03
Giấy phép kinh doanh:
2001050695 – Ngày hoạt động 2012-02-03
Quốc gia- tỉnh: