CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASEANA – BDC

Tên giao dịch (tiếng Anh):
ASEANA – BDC CO., LTD.
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
Lai Voon Hon
Mã số thuế:
0305818671
Giấy phép kinh doanh:
0305818671 (25/06/2008)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty