CÔNG TY TNHH VESTAS WIND TECHNOLOGY VIỆT NAM – 0107605456

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VESTAS WIND TECHNOLOGY VIETNAM LLC
Tên viết tắt:
VESTAS VIETNAM
Địa chỉ:
59A Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
59A Ly Thai To Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ ĐỨC CƯỜNG / TURTON CLIVE WATKIN / RASMUS GRAM JOACHIM SCHALCK / DANNY GATH NIELSEN
Mã số thuế:
0107605456 – 20/10/2016
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu Tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
8299 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 633, 884, 885)
4690
Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn (không thành lập cơ sở bán buôn) hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 622)
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) hàng hóa theo quy định của pháp luật (CPC 632)
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kỹ thuật; Dịch vụ tư vấn kỹ thuật đồng bộ (CPC 8672, 8673)
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Dịch vụ lắp ráp và dựng các công trình được làm sẵn (CPC 514, 516)
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Dịch vụ xây dựng mang tính chất thương mại (CPC 515)
7211
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên
(CPC 851)
7212
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
(CPC 851)
4311
Phá dỡ
(CPC 511)
4101
Xây dựng nhà để ở
(CPC 512)
4102
Xây dựng nhà không để ở
(CPC 512)
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
(CPC 513)
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
(CPC 516)
3320
Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(CPC 516)
4221
Xây dựng công trình điện
(CPC 512, 514, 515, 516)
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
(CPC 8676)
3314
Sửa chữa thiết bị điện
(CPC 884, 885)
4312
Chuẩn bị mặt bằng
(CPC 511)
4212
Xây dựng công trình đường bộ
(CPC 513, 515)
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: không cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang (CPC 865)
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
(CPC 517)
4321
Lắp đặt hệ thống điện
(CPC 516)
3312
Sửa chữa máy móc, thiết bị
(CPC 884, 885)
Giấy phép kinh doanh:
0107605456 – 20/10/2016
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty