CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SINO-PACIFIC – 0301677099

Tên giao dịch (tiếng Anh):
SINO-PACIFIC CONSTRUCTION CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
SINO-PACIFIC CO., LTD
Địa chỉ:
801 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
801 Nguyen Van Linh, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
ZHANG YINFU
Mã số thuế:
0301677099 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/03/2008
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
4662
Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP) (CPC 622)
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo đúng quy định trước khi hoạt động kinh doanh (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6, Điều 50 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP) (CPC 622)
7110 (Chính)
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Quản lý, bảo trì công trình xây dựng; Lập dự toán và giám sát khối lượng xây dựng; Tư vấn xây dựng, bao gồm: lập dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình, khảo sát xây dựng (ngoại trừ việc cung cấp dịch vụ khảo sát địa hình địa chất thủy văn, khảo sát môi trường, khảo sát kỹ thuật phục vụ quy hoạch phát triển đô thị – nông thôn, quy hoạch phát triển ngành), thiết kế xây dựng công trình, thiết kế công trình giao thông; Giám sát thi công hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió điều hòa và không khí, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống thang máy và thang cuốn; Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676 ngoại trừ việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải); Tư vấn đấu thầu
2395
Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao
Chi tiết: Sản xuất và quản lý việc sản xuất các loại sản phẩm bê tông (Không hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh) (CPC 5154)
2511
Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất kết cấu sắt thép (Không hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh) (CPC 421, 4211, 4219)
4210
Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ
Chi tiết: Thi công xây dựng công trình giao thông (không bao gồm việc xây dựng đường sắt) (CPC 513)
4100
Xây dựng nhà các loại
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (CPC 512)
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn, thiết kế lập quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Thi công xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng (CPC: 513)
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy
7120
Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Dịch vụ phân tích và kiểm định kỹ thuật (CPC 8676)
Giấy phép kinh doanh:
0301677099 – Ngày bắt đầu thành lập: 29/03/2008
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty