CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THU HOẠCH HOÀNG KIM – 0314808172

Tên giao dịch (tiếng Anh):
GOLDEN HARVEST CONSULTING COMPANY LIMITED
Địa chỉ:
76 Đường 10A, Khu phố 4, Phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
76, Street 10A, Quarter 4, Binh An Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN TĂNG TUYẾT TRÂM
Mã số thuế:
0314808172 – 02/01/2018
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Doanh nghiệp không được thực hiện phân phối hàng hóa là ” lúa gạo” theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO Phụ lục số 03 Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương.
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý). (CPC: 865) (Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).
1010 Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi dạng tấm, dạng cắt nhỏ, dạng từng phần riêng; đóng gói, bảo quản thịt (trừ giết mổ gia súc, gia cầm và động vật sống)
1030 Chế biến và bảo quản rau quả
4722 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
(Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh) (CPC: 631)
4610 Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Dịch vụ đại lý hoa hồng (CPC: 621)
5629 Dịch vụ ăn uống khác
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ) (CPC: 642-643)
5630 Dịch vụ phục vụ đồ uống
(trừ hoạt động quán bar và quán giải khát có khiêu vũ) (CPC: 643)
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(CPC: 642-643)
5621 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…)
(CPC: 642-643)
4633 Bán buôn đồ uống
(CPC: 622)
4723 Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(CPC: 631)
4632 (Chính) Bán buôn thực phẩm
(không hoạt động tại trụ sở) (CPC: 622)
Giấy phép kinh doanh:
0314808172 – 02/01/2018
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty