CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM DI

Tên giao dịch (tiếng Anh):
DiCentral Company Limited
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN VIỆT THẮNG
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty