CÔNG TY TNHH THE PLAYER – 0315658314

Tên giao dịch (tiếng Anh):
The Player Company Limited
Địa chỉ:
195 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
195 Dien Bien Phu Street, Ward 15, Binh Thanh District, Hochiminh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
PHẠM HỒNG PHÚC
Mã số thuế:
0315658314 – Ngày hoạt động 2019-05-08
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
4651 Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4741 Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
5820 Xuất bản phần mềm
Chi tiết : sản xuất phần mềm
6201 Lập trình máy vi tính
6202 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6311 Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết : Môi giới bất động sản, quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, tư vấn bất động sản ( trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp lý)
7020 Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn tài chính, kê toán, pháp luật)
7310 Quảng cáo
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
( Trừ thiết kế xây dựng công trình)
8532 Đào tạo trung cấp
( không hoạt động tại trụ sở)
8533 Đào tạo cao đẳng
( không hoạt động tại trụ sở)
8552 Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết : Dạy đàn
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết : Dạy ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Việt, Tiếng Nhật, dạy máy tính
8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Giấy phép kinh doanh:
0315658314 – Ngày hoạt động 2019-05-08
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty