CÔNG TY TNHH THÀNH PHỐ CÔNG NGHIỆP MỚI NHƠN TRẠCH – 3603504115

Tên giao dịch (tiếng Anh):
NHON TRACH NEW INDUSTRY CITY COMPANY LIMITED
Tên viết tắt:
NICCL
Tên bằng ngôn ngữ khác:
Street 7, Dong Saigon Urban Area, Long Tan Commune, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
Địa chỉ:
Đường số 7, Khu Đô Thị Đông Sài Gòn , Xã Long Tân, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LÊ HOÀNG HƯNG
Mã số thuế:
3603504115 – Ngày hoạt động 2017-11-09
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
4101 Xây dựng nhà để ở
4102 Xây dựng nhà không để ở
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4711 Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: – Bán lẻ trong siêu thị; – Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi; – Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác (không bán lẻ thuốc lá, rượu theo quy định của pháp luật) (Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar và các dịch vụ giải khát có kèm khiêu vũ) (chỉ hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
6810 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện theo Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản Số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014)
6820 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật)
Giấy phép kinh doanh:
3603504115 – Ngày hoạt động 2017-11-09
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty