CÔNG TY TNHH SAILUN VIỆT NAM

Tên giao dịch (tiếng Anh):
SAILUN (VIETNAM) CO., LTD
Tên viết tắt:
SAILUN (VIETNAM) CO., LTD
Địa chỉ:
Lô 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16, 37-17, 37-18, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-15, 41-16, 41-17, 41-18, 41-19, 41-20, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1, 42-4-1, 42-5-1 và 42-6-1, KCN Phước Đông, Xã Phước Đông, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
Lots 37-1, 37-2, 37-3, 37-4, 37-5, 37-6, 37-7, 37-8, 37-9b, 37-14b, 37-15, 37-16, 37-17, 37-18, 41-1, 41-2, 41-3, 41-4, 41-5, 41-6, 41-15, 41-16, 41-17, 41-18, 41-19, 41-20, 42-1-1, 42-2-1, 42-3-1, 42-4-1, 42-5-1 và 42-6-1, Phuoc Dong IP, Phuoc Dong Commuen, Go Dau District, Tay Ninh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LIU YAN HUA
Mã số thuế:
3901064759 (20/03/2012)
Ngành nghề chính:
– Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; – Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; – Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư .
2211 (Chính)
Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su
(Sản xuất các loại lốp xe)
7210
Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
(Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các sản phẩm cao su, thiết bị khuôn đúc, kỹ thuật sản phẩm cao su thiên nhiên; nghiên cứu, phát triển thị trường và nguyên liệu sản phẩm cao su)
2212
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
(Sản xuất và gia công: cao su mành sợi vải, cao su mành sợi thép, cao su phức hợp, cao su hỗn luyện, ta lông lốp xe, cao su mặt lốp, hông lốp, cao su mành nội bộ)
Giấy phép kinh doanh:
3901064759 (20/03/2012)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty