CÔNG TY TNHH OFFICIENCE – 0304455182

Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://pnvt.vn/dich-thuat-cong-chung-tieng-ba-lan-o-dau/
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
6201 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ gia công ngòai : gia công quá trình kinh doanh có hỗ trợ công nghệ thông tin để xử lý dữ liệu cho các Cty ở nước ngòai (tiếng Anh gọi là BPO-Business Process Outsourcing); Tư vấn phát triển phần mềm; gia công phần mếm; xây dựng, tích hợp và phát triển phần mềm
6209 Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ gia công ngòai : gia công quá trình kinh doanh có hỗ trợ công nghệ thông tin để xử lý dữ liệu cho các Cty ở nước ngòai (tiếng Anh gọi là BPO-Business Process Outsourcing); Tư vấn phát triển phần mềm; gia công phần mếm; xây dựng, tích hợp và phát triển phần mềm
Điện thoại:
0304455182 – Ngày hoạt động 2008-11-04
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty