CÔNG TY TNHH Ô TÔ Á CHÂU

Tên giao dịch (tiếng Anh):
AUTOMOTIVE ASIA LIMITED COMPANY
Tên viết tắt:
AUTO ASIA LTD
Địa chỉ:
Số 6B, Đường Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh (/khác):
6B, Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
LAURENT GENET
Mã số thuế:
0305445469 (18/09/2014)
Ngành nghề chính:
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc thực hiện mục tiêu kinh doanh chuyển khầu phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Thương mại 2005, Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Luật Quản lý ngoại thương (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018) và các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan. Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư chỉ được thực hiện chuyển khẩu ô tô sau khi được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương và/hoặc đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Định kỳ 06 tháng, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trước ngày 15 tháng 01 và ngày 15 tháng 07 hàng năm.
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu các mặt hàng các loại xe ô tô mang nhãn hiệu Audi, và các phụ kiện, phụ tùng và thiết bị sửa chữa liên quan đến xe Audi với mã số HS 8702, 8703, 8704, 8706, 8708, 8414, 8426, 8461, 8467, 8468, 8471, 8481, 3208, 3403, 3405, 3506, 3926, 4010, 4011, 4016, 4205, 5607, 5701, 5705, 6104, 6506, 6601, 6902, 6904, 7007, 7008, 7009, 7310, 7311, 7312, 7315, 7316, 7318, 7320, 7609, 7610, 7616, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8301, 8302, 8308, 8310, 8311, 8407, 8408, 8409, 8412, 8413, 8415, 8421, 8424, 8425, 8428, 8443, 8460, 8470, 8482, 8483, 8484, 8501, 8506, 8507, 8508, 8511, 8512, 8513, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8528, 8529, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8544, 8547, 8707, 9031, 9032, 9033, 9101, 9104, 9401, 9503, 9608./. Kinh doanh chuyển khẩu đối với xe ô tô mới 100% mang nhãn hiệu Audi và các phụ tùng, phụ kiện và dụng cụ sửa chữa mới 100% của chúng. (Dự án chỉ được thực hiện thí điểm mục tiêu này trong vòng 05 năm kể từ ngày được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Giấy phép kinh doanh cho phép hoạt động kinh doanh chuyển khẩu)
4690
Bán buôn tổng hợp
chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu (không phân phối hàng hoá) các mặt hàng với mã số HS 8702, 8703, 8704, 8706, 8708, 8414, 8426, 8461, 8467, 8468, 8471, 8481 và 3208, 3403, 3405, 3506, 3926, 4010, 4011, 4016, 4205, 5607, 5701, 5705, 6104, 6506, 6601, 6902, 6904, 7007, 7008, 7009, 7310, 7311, 7312, 7315, 7316, 7318, 7320, 7609, 7610, 7616, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8301, 8302, 8308, 8310, 8311, 8407, 8408, 8409, 8412, 8413, 8415, 8421, 8424, 8425, 8428, 8443, 8460, 8470, 8482, 8483, 8484, 8501, 8506, 8507, 8508, 8511, 8512, 8513, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8528, 8529, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8544, 8547, 8707, 9031, 9032, 9033, 9101, 9104, 9401, 9503, 9608./. Thực hiện quyền xuất khẩu các mặt hàng các loại xe ô tô mang nhãn hiệu Audi, và các phụ kiện, phụ tùng và thiết bị sửa chữa liên quan đến xe Audi với mã số HS 8702, 8703, 8704, 8706, 8708, 8414, 8426, 8461, 8467, 8468, 8471, 8481, 3208, 3403, 3405, 3506, 3926, 4010, 4011, 4016, 4205, 5607, 5701, 5705, 6104, 6506, 6601, 6902, 6904, 7007, 7008, 7009, 7310, 7311, 7312, 7315, 7316, 7318, 7320, 7609, 7610, 7616, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8301, 8302, 8308, 8310, 8311, 8407, 8408, 8409, 8412, 8413, 8415, 8421, 8424, 8425, 8428, 8443, 8460, 8470, 8482, 8483, 8484, 8501, 8506, 8507, 8508, 8511, 8512, 8513, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8528, 8529, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8544, 8547, 8707, 9031, 9032, 9033, 9101, 9104, 9401, 9503, 9608./. Kinh doanh chuyển khẩu đối với xe ô tô mới 100% mang nhãn hiệu Audi và các phụ tùng, phụ kiện và dụng cụ sửa chữa mới 100% của chúng. (Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư chỉ được thực hiện mục tiêu dự án nêu trên khi đáp ứng đủ điều kiện và được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22 tháng 4 năm 2013 và Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương và các văn bản hướng dẫn, điều chỉnh có liên quan.) (CPC: 622)
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu (không phân phối hàng hoá) các mặt hàng với mã số HS 8702, 8703, 8704, 8706, 8708, 8414, 8426, 8461, 8467, 8468, 8471, 8481 và 3208, 3403, 3405, 3506, 3926, 4010, 4011, 4016, 4205, 5607, 5701, 5705, 6104, 6506, 6601, 6902, 6904, 7007, 7008, 7009, 7310, 7311, 7312, 7315, 7316, 7318, 7320, 7609, 7610, 7616, 8202, 8203, 8204, 8205, 8207, 8208, 8301, 8302, 8308, 8310, 8311, 8407, 8408, 8409, 8412, 8413, 8415, 8421, 8424, 8425, 8428, 8443, 8460, 8470, 8482, 8483, 8484, 8501, 8506, 8507, 8508, 8511, 8512, 8513, 8515, 8516, 8517, 8518, 8519, 8521, 8522, 8523, 8525, 8526, 8528, 8529, 8531, 8535, 8536, 8537, 8538, 8539, 8541, 8544, 8547, 8707, 9031, 9032, 9033, 9101, 9104, 9401, 9503, 9608./. Kinh doanh chuyển khẩu đối với xe ô tô mới 100% mang nhãn hiệu Audi và các phụ tùng, phụ kiện và dụng cụ sửa chữa mới 100% của chúng. (Dự án chỉ được thực hiện thí điểm mục tiêu này trong vòng 05 năm kể từ ngày được cơ quan quản lý chuyên ngành cấp Giấy phép kinh doanh cho phép hoạt động kinh doanh chuyển khẩu)
Giấy phép kinh doanh:
0305445469 (18/09/2014)
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty