CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÍ NGHIỆM ĐIỆN MIỀN TRUNG – 0401474208

Tên giao dịch (tiếng Anh):
1068, Ton Dan Street, Hoa Tho Tay Ward, Cam Le District, Danang City, Vietnam
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
https://giahanvisa.net.vn/gia-han-visa-viet-nam-cho-nguoi-nuoc-ngoai-nhu-the-nao/
Mã số thuế:
0401474208 – Ngày hoạt động 2012-02-1
Ngành nghề chính:
Mã Ngành
2710 Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
Chi tiết: sản xuất tủ bảng điện, thiết bị điện, vật liệu cách điện, thiết bị đo lường, điều khiển, thiết bị thí nghiệm và các thiết bị khác liên quan đến ngành điện
3314 Sửa chữa thiết bị điện
Chi tiết: Duy tu bảo dưỡng, sửa chữa và chế tạo thiết bị điện, thiết bị cơ khí và phụ kiện chuyên ngành điện.
3511 Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời
4321 Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: lắp đặt các công trình điện, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu(SCADA) lưới điện, hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin.
4390 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết : xây dựng các công trình điện, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu(SCADA) lưới điện, hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin.
4659 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn vật tư, thiết bị điện, vật liệu cách điện, thiết bị đo lường, điều khiển, thiết bị thí nghiệm và các thiết bị khác liên quan đến ngành điện.
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô
5210 Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: dịch vụ lưu giữ hàng hóa trong kho
5225 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
7110 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: quản lý dự án, lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn thực hiện dự án và giám sát thi công xây lắp các công trình xây dựng, hạ tầng kỹ thuật công trình điện.
7120 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện, nhà máy điện, đường dây và trạm biến áp đến 500KV, dây chuyền công nghiệp; Thí nghiệm, vật liệu cách điện, các loại mẫu dầu cách điện và dầu công nghiệp; Thí nghiệm, cài đặt, hiệu chuẩn, kiểm định các thiết bị, hệ thống đo lường, đo đếm về điện, nhiệt, áp lực; Thí nghiệm các công trình điện, hệ thống giám sát, điều khiển và thu nhập dữ liệu(SCADA) lưới điện, hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin.
7410 Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết : tư vấn, thiết kế các công trình điện, tủ bản điện, hệ thống giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu(SCADA) lưới điện, hệ thống viễn thông và công nghệ thông tin.
7710 Cho thuê xe có động cơ
8559 Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo nghề ngắn hạn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành thí nghiệm điện, kỹ thuật điện, quản lý vận hành, sữa chữa lưới điện, thiết bị viễn thông, và công nghệ thông tin; tư vấn, bồi dưỡng, đào tạo các nghiệp vụ kỹ thuật điện.
Điện thoại:
0401474208 – Ngày hoạt động 2012-02-14
Fax:
CPC ETC
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty