CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ESTELLA

Tên giao dịch (tiếng Anh):
ESTELLA JOINT VENTURE COMPANY LIMITED
Đại diện pháp luật (tiếng Việt/khác):
NGUYỄN ĐỨC MINH
Mã số thuế:
411022000094 – ngày cấp: 30/08/2007
Giấy phép kinh doanh:
0305141968
Quốc gia- tỉnh:

Gởi tin nhắn cho Chủ sở hữu công ty